четвъртък, 4 ноември 2010 г.

Правилник на Обединена България

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обединена България е демократична партия, която си поставя следните цели:

- да представлява и подпомага гражданското общество в еРепублик, като осъществява постоянна връзка между еГражданите и политиците
- да познава проблемите на еБългария и възможностите за тяхното решаване, като създава и провежда политика в контекстта на тези възможности
- да изработи и следва една общопартийна платформа, основана на целите на партията, която да служи за програма на ОБ
- да съобразява действията си с целокупния интерес на цялото еБългарско общество
- да не допуска прояви на предпочитане на личните или партийни изгоди пред тези на еБългария
- да гарантира прозрачност в процесите на взимане на решения
- да не поставя властта в самоцел


ЧЛЕНСТВО

2. Член на ОБ може да бъде всеки еБългарски гражданин, който приема устава и целите на партията
3. Всеки член на ОБ има право да изказва свободно своето мнение и да участва пряко в работата на партията по реда, предвиден в този устав
4. Всеки член на ОБ е длъжен да спазва Устава на партията и да допринася за осъществяването на неговите цели


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ПРЕЗИДЕНТ и ЗАМЕСТНИК ПРЕЗИДЕНТ

5. В допълнение на подразбиращите се от правилата на еРепублик функции Президентът на ОБ има право да

- налага вето върху решенията на партийния съвет до 24 часа след взимането им
- предлага за гласуване промени на настоящия устав
- да свиква извънредни заседания на Партийния съвет
- да предлага кандидатура за председател на Партийния съвет
- да назначава свой заместник, както и заместник на председателя, в случай че някое от тези лица е възпрепятствано да изпълнява задълженията си

6. Заместник президентът изпълнява задълженията на президентът, в случай че президентът е възпрепятстван.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

1. Председателят на ОБ има задължението да изпълнява следните функции:

- да представя дневния ред на заседанията на Партийния съвет
- да води заседанията на Партийния съвет
- да води записки на заседанията, за да изготвя протоколи с проведените дискусии и взети решения

2. Председателят на ОБ се избира след гласуване на заседание на Партийния съвет по предложение на Президента на партията и има мандат 1 месец

ПАРТИЕН СЪВЕТ на ОБ

- Заседанията на Партийния съвет са форумът, на който се представят, дискутират и гласуват всички предложения за инициатива и решения на ОБ

- Заседанията на Партийния съвет се провеждат на всеки 1, 11 и 21 ден от месеца от 21:00 часа (българско време)

- Всеки член на ОБ има право да предлага точка в дневния ред до 24 часа преди началото на предстоящо заседание като уведоми за това председателя

Обединена България подкрепя The Graverobber за президент


Настъпи моментът и Обединена България, която отново получи най-голямо доверие на последните избори, да застане зад кандидат за президент. В партията не криехме желанието и надеждата си cryptos, когото подкрепихме предния път, да се съгласи да бъде издигнат от нас за нов мандат, тъй като изцяло подкрепяме вижданията му във външната политика. За съжаление доктор cryptos има и реален живот и, заради ангажименти в него, няма да има възможност още един месец да поддържа необходимата за поста активност. За радост обаче в ОБ пак намерихме най-добрата възможна кандидатура. Кой би бил перфектният кандидат да завърши започнатото, ако не тъкмо сегашният ни външен министър – The Graverobber
Самият президент сподели, The Graverobber е идеалният заместник и лично го подкрепя. На вътрешнопартийно заседание в ОБ също предварително всички се обединихме зад неговата кандидатура.

Така, днес, месец след като застанахме зад позицията, че ще поемем по друг път, ако Феникс пак се отнесе с пренебрежение към нас, ние отново призоваваме всички на 5-ти да одобрят виждането ни, а именно:

Започнатото от cryptos трябва да бъде продължено и довършено. A вярваме, че няма по-добър кандидат за целта от The Graverobber. Тук няма да повтаряме качествата му като външен министър на страната и предимствата му пред всеки друг кандидат, като човек, който вече 4 месеца защитава националните ни интереси на най-високо ниво във Феникс. Заслугите, както и програмата на The Graverobber, може да прочетете в неговата презентация. - http://www.erepublik.com/en/article/the-graverobber-el-presidente-1560003/1/20

Ние обаче получихме обещанието му, че ще защитава докрай интересите ни, които диктуват да сме в два различни лагера с Македония. Обещание, че от тук нататък играта ще става все по-интересна за всички нас :)

Подкрепете го и Вие!

С уважение,
от Ръководството на ОБ

Да се борим ЗАЕДНО за една ПО-ДОБРА еБЪЛГАРИЯ!
ЗАЕДНО сме ПО-СИЛНИ, ПО-УМНИ, ПО-ДОБРИ!
ЗАЕДНО можем ПОВЕЧЕ!